Více než 1106 projektů
2. Výběr financování

        Cena i toho nejmenšího rodinného domu není nízká. I při využití všech zdrojů svépomoci obyčejně potřebujeme na jeho realizaci finanční pomoc. Můžeme ji získat hypotečním nebo jiným záměrem, stavebním spořením apod. Dalším zdrojem získání finančních prostředků je státní fond rozvoje bydlení (SFRB). Pokud chce stavebník požádat o příspěvek z SFRB ještě před objednáním projektu stavby, musí se seznámit s podmínkami, za kterých příspěvek může získat (užitková plocha stavby apod.)