Více než 1106 projektů
Obsah projektu

Co je obsahem projektu?

Projekt rodinného domu dodáváme v 5 paré.
Zakoupení jedného projektu v dohodnutém počtu paré oprávňuje objednávatele realizovat stavbu jen jednoho objektu. Použití nebo kopírování projektové dokumentace nebo jakékoliv její části na stavbu více objektů podléhá předchozímu písemnému souhlasu autora.
Dodací lhůta katalogového projektu je do 12 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy a zaplacení zálohy.
Projekty neobsahují výkaz výměr a Průkaz energetické náročnosti budovy.

Architektura

 • průvodní zprávu
 • technickou zprávu
 • výkresy ( v měřítku 1:50)
 • základy
 • půdorysy
 • řez
 • krov
 • podhledy
 • detaily
 • výpisy podlah, oken a dveří

Projekt požární ochrany

Statika

 • technickou zprávu
 • výkresy skladby stropů
 • věnců a překladů
 • schodiště
 • výkazy materiálů
 • statický výpočet
Na vrch strany na vrch stránky

Zdravotní technika

 • technickou zprávu
 • výkresy-vnitřní vodovod
 • domovní kanalizaci
 • domovní plynovod
 • výkazy materiálů

Topení

 • technickou zprávu
 • výkresy rozvodů ústředního topení
 • schéma zapojení a rozmístění topení
 • dimenze topných těles
 • výkazy materiálů

Elektroinstalace

 • elektrické rozvody celého objektu
 • schéma rozvaděče
 • výkazy materiálů

Vyhotovení projektu

 • normál
 • zrcadlově obrácený

V případě, že jste si nevybrali z naší nabídky typových rodinných domů obraťte se na nás vytvoříme spolu ideální projekt dle vašich přestav.

Projekt neobsahuje

Vzhledem na filozofii katalogových projektů, projekt neobsahuje osazení do terénu, napojení na inženýrské sítě a průkaz energetické náročnosti budovy. Tyto věci potřebné k vydáni povolení na stavbu Vám ochotně vypracuje odborník ve vašem okolí, popřípade Náš obchodní zástupce. V případě zájmu dodáváme projekt žumpy (není-li možné objekt napojit do veřejné kanalizace), projekt samostatně stojící garáže resp. dvojgaráže. Projekt žumpy garáže jako i dvojgaráže Vám dodáme zdarma, pokud si u nás objednáte projekt rodinného domu.

Na vrch strany na vrch stránky