Více než 1106 projektů
F.A.Q

1. Kdo mi zpracuje osazení na pozemek a napojení inženýrských sítí?

        Každý projektant s oprávněním (razítkem), ale též Vám pomohou naši obchodní prodejci. V případě, že byste to chtěli od nás umíme Vám to zařídit i my.

2. Když od Vás požaduji osazení na pozemek a napojení inženýrských sítí jaké podklady mám s sebou přinést?

        V první řadě od Vás potřebujeme geometrický plán Vaší parcely se základními rozměry pozemku. V druhé řadě výškopis a polohopis. Vyznačení existujících sousedních objektů a jejich uliční pohledy (foto) Trasy existujících případně všech navrhovaných inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektr. vedení) s jejich charakteristikami a dimenzemi.

3. Jak je to se změnami ve Vašich projektech?

        Drobné změny jako změny rozměrů okenních případně dveřních otvorů, drobné dispoziční úpravy nenosných dělících stěn atd… řešíme dodáním souhlasu nás jako autora projektu k těmto změnám. Tento souhlas dodáváme zdarma. V případě větších zásahů do nosných konstrukcí případně realizování podsklepení nebo přístavby resp. vestavby je možné od nás získat souhlas na zpracování těchto změn osobou na to oprávněnou. Nebo Vám ty změny můžeme zrealizovat my. Cena bude stanovená podle náročnosti vámi požadovaných změn.

4. Co si mám představit pod pojmem přibližné náklady na stavbu?

        Přibližné náklady na stavbu u rodinných domů jsou stanovené z průměrné ceny na metr čtvercový užitkové plochy, která vznikla z několika nabídek naceněných dodavatelskou firmou při použití stavebních materiálů zapracovaných v projektové dokumentaci. Tato cena je bez DPH. Přibližné náklady na stavbu chat a chalup jsou stanovené z průměrné ceny na metr čtvercový užitkové plochy výstavby objektu svépomocí. Tato cena je bez DPH.

 
Jméno:
Příjmení:
Firma:
e-mail:
Telefón:
Vaše otázka:
 
captcha  
Na vrch strany na vrch stránky