Více než 1106 projektů
Konstrukční řešení

Konstrukce a technika budovy v projektech rodinných domoů Wranders

Z hlediska konstrukce a techniky budov můžeme námi nabízené projekty rozdělit do tří kategorií:

  • rodinné domy standardní: ALFA, BETA, GAMA, DELTA, ZETA, KAPPA, LAMBDA, SIGMA, OMEGA
  • rekreační chaty, chalupy: THETA
  • nízkoenergetické rodinné domy: TAU

Rodinné domy standardní
Rekreační chaty, chalupy

Stavební systém

Obvodové stěny:
Děrované cihly o tlouštce 380 mm, firmy.
Výrobce udává tepelný odpor stěny vyzděné tepelně izolační maltou a s vnější tepelně izolační omítkou o tlouštce 30 mm, R=3,89 m2K/W.
Rodinné domy navrhujeme se zateplením o tlouštce 80 mm.

Stropy:
Keramický strop sa skládá z nosníků skrytých v rámci stropu a keramických mezi nosníkových vložek, ktoré sa zalejí cementovým potěrem. Výhodou keramického stropu oproti železobetonovému je nepotřebnost realizace bednění před betonáží. Železobetonové stropy navrhujeme pouze při nemožnosti aplikace keramických stropů.

Dělící stěny:
Děrované cihly. Vnitřní nosné stěny o tlouštce 250 mm, příčky 115 mm.

Zastřešení:
Šikmé střechy jsou řešené konstrukcí klasického krovu s krytinou z tašek.
Pultové střechy mají navrhnutou plechovou krytinu.
Hydroizolace plochých střech je navrhnuta z fóliové hydroizolace z PVC.

Okna:
Dřevené, resp. plastové profily. Rodinné domy jsou navrženy s izolačním trojsklem, chaty a chalupy s izolačním dvousklem.

Technika budov

Zdravotechnika:
Pod pojmem zdravotechnika se rozumí řešení vodovodu, kanalizace, plynoinstalace.
Projekt řeší zmiňované rozvody v rámci domu. Přípravu teplé vody v rodinných domech zabezpečuje plynový kotel. V rekreačních chatách a chalupách není navrhovaný rozvod plynu, přípravu teplé vody si řeší investor elektrickým ohřívačem.

Vytápění:
Navrhovaným zdrojem tepla v rodinných domech je plynový kotel.
Vytápěcími tělesy jsou nástěnné ocelové radiátory, případně při větším prosklení i podlahové konvektory. Případnou změnu na podlahové vytápění zvládnou realizační firmy.
V rekreačných chatách a chalupách si vytápění řeší investor, např. nástěnnými elektrickými konvektory s kterými je počítáno v projektech elektroinstalace.

Elektroinstalace:
Projekt obsahuje návrh klasických silnoproudých a slaboproudých rozvodů, hromosvod.
Silnoproudé rozvody představují zásuvky pro el. spotřebiče a rozvody osvětlení.
Slaboproudé rozvody jsou telefon a televize.

Na vrch strany na vrch stránky

Nízkoenergetické rodinné domy

Stavební systém

Obvodové stěny:
Obvodové stěny jsou navržené z bednících tvarovek z tepelně izolačního materiálu neopor, který se vyznačuje výbornými izolačními vlastnostmi. Jedná se o tvarovky o tlouštce 450 mm ( 200+150+100 mm ), pomocí kterých se vytvoří betonová, resp. železobetonová nosná konstrukce. Prodejce udává tepelný odpor stěny R=10 m2K/W.

Stropy:
Železobetonové se sádrokartónovým podhledem.

Dělící stěny:
Vnitřní nosné stěny o tlouštce 250 mm z děrovaných cihel, případně 300 mm z plných pálených cihel. Příčky jsou navrženy z děrovaných cihel o tlouštce 115 mm.

Zastřešení:
Šikmé střechy jsou řešeny konstrukcí klasického krovu s krytinou z tašek.
Pultové střechy mají navrhnutou plechovou krytinu.
Hydroizolace plochých střech je navrhnutá z fóliové hydroizolace z PVC.
Tepelná izolace střech je o tlouštce 350 mm s tepelným odporem min.R=8,7 m2K/W.

Okna:
Plastové profily pro pasívní domy s 8-komorami a izolačním trojsklem U skla=0,7 W/m2K.
Pro okna jsou navrženy i exteriérové rolety, které během zimních nocí znižujítepelné úniky a v létě zabraňují přehřívání.
Případná strešní okna jsou s nízkoenergetickým trojsklem.

Podlaha:
Izolovaná o tlouštce tepelné izolace 220mm s tepelným odporem R=5,5 m2K/W.

Technika budov Technické vybavení objektu je zpracované ve dvou variantách a obědvě jsou součástí dodávaného projektu. Investor si může zvolit podle finanční náročnosti a osobních preferencí.

  • varianta 1: tepelné čerpadlo
  • varianta 2: elektrické konvektory, vzduchotechnika, solar

Varianta 1

V tomto provedení je vytápění a příprava teplé vody zabezpečená tepelným čerpadlem. Navrženo je tepelné čerpadlo systému vzduch-voda. Výhodou systému vzduch-voda je jednoduchá instalace bez nutnosti zemních prací anebo dostatečného zdroje vody, jako je to při jiných systémech. Větrání je přirozené - otvíráním oken. Pravidelné větrání je důležité pro potřebu čerstvého vzduchu a hygienu prostoru. V tomto provedení musí uživatel o pravidelné vetrání dbát sám otvíráním oken což je těžko regulovatelné. Proto i v tomto provedení se doporučuje větrání zabezpečit vnitřním větráním s rekuperací.

Zdravotechnika:
Projekt řeší rozvody vody, přípravu teplé vody a kanalizaci v rámci domu. Přípravu teplé vody zabezpečuje tepelné čerpadlo a teplá voda je akumulována v zásobníku v technické místnosti.

Vytápění:
Navrženo je teplovodní vytápění, kde zdrojem tepla je tepelné čerpadlo. Topnými tělesy jsou ocelové deskové radiátory, resp. podlahové konvektory. Teplota je regulovaná ekvitermickou regulací, v interiéru je ovládací regulátor pre celý objekt.

Elektroinstalace:
Projekt obsahuje návrh silnoproudých a slaboproudých rozvodů, hromosvod.
Silnoproudé rozvody představují zásuvky pro el. spotrebiče, rozvody osvětlení, rozvody pro technologii tepelného čerpadla a napájení elektromotoricky ovládaných okenních rolet.
Každá roleta sa dá samostatne ovládat a je možné nastavení automatického stáhnutí rolet v určenou hodinu anebo podle světelného čidla.
Slaboproudé rozvody jsou telefon a televize.

Na vrch strany na vrch stránky

Varianta 2

V tomto provedení je vytápění zabezpečeno elektrickými nástěnnými konvektory. Přípravu teplé vody zabezpečují solární kolektory. Větrání zabezpečuje vzduchotechnická jednotka s rekuperátorem. Tento systém větrání zabezpečuje pravidelnou výměnu vzduchu a nižší tepelné ztráty způsobené větráním.

Zdravotechnika:
Projekt řeší rozvody vody, přípravu teplé vody a kanalizaci v rámci domu. Přípravu teplé vody zabezpečují solární kolektory, teplá voda je akumulovaná v zásobníku v technické místnosti.

Solární kolektor:
Projekt řeší návrh systému solárních kolektorů a zásobníku teplé vody s elektrodohřevem.

Vzduchotechnika:
Větrání zabezpečuje vzduchotechnická jednotka s rekuperátorem. Princip rekuperára, viz. článek v katalogu o nízkoenergetických domech. Doprava vzduchu je řešená rozvody v podhlaze. Tento systém větrání zabezpečuje pravidelnou výměnu vzduchu a nižší tepelné ztráty větráním. Nasávání vzduchu může být přímo z exteriéru přes přívod na fasádě anebo přes zemní výměník. Zemní výměník v zimě předehřeje vstupující vzduch, v léte ho ochladí. Je vhodný i z důvodu zabezpečení fungování rekuperace pri nižších exteriérových teplotách.

Elektroinstalace:
Projekt obsahuje návrh silnoproudých a slaboproudých rozvodů, hromosvod.
Silnoproudé rozvody představují zásuvky pro el. spotrebiče, rozvody osvětlení, rozvody pro technologii tepelného čerpadla a napájení elektromotoricky ovládaných okenních rolet.
Každá roleta sa dá samostatne ovládat a je možné nastavení automatického stáhnutí rolet v určenou hodinu anebo podle světelného čidla.
Slaboproudé rozvody jsou telefon a televize.

Na vrch strany na vrch stránky