Více než 1106 projektů
4. Realizace stavby

        Když se rozhodujete o výstavbě svého rodinného domu, máte na výběr dvě možnosti – postavit si ho svépomocí nebo zadat jeho realizaci stavební firmě, tedy zvolit stavbu na klíč. Pokud katalogové rodinné domy berou ohled na finanční situaci stavebníků, většina z nich je založená na jednodušších, technicky méně náročných stavebních řešeních a postupech. Oproti tomu je dobré si dopředu zvážit pozitiva i negativa obou možností výstavby.

        V zásadě platí, že když chcete bydlet rychle a mít co nejmenší starosti se stavbou rodinného domu, je lepší oslovit stavební firmu, která vám postaví dům na klíč. Pokud je však vaším prvořadým zájmem co největší úspora finančních prostředků, máte okruh vlastních, ověřených odborníků (zedníků, pokrývačů, elektrikářů nebo vodáků) a ani vy se nebojíte přiložit ruku k dílu a pokud navíc dokážete sehnat stavební materiál laciněji, můžete se pustit do svépomocné výstavby. Cena stavby rodinného dojmu bývá totiž při svépomocné výstavbě citelně nižší (někdy až o třetinu). Ušetříte hlavně na pracovní síle a materiálech, objednaných u firem po dobu stavebních veletrhů nebo prodejně-kontraktačních výstav. Není třeba zapomínat na to, že všechny bych, vzniklé či už přeceněním vlastních možností a schopností, nedopatřením řemeslníků nebo chybnými technologickými postupy při samotné výstavbě, zaplatíte z vlastní kapsy.

        Nezanedbatelným faktorem je i rychlost výstavby. Mnohé stavební firmy vám garantují ukončení realizace vašeho rodinného domu už za tři či čtyři měsíce. Je třeba se sice připravit i na to, že někdy dojde k nedodržení dohodnutého termínu, máte však možnost přichystat ser na tuto alternativu dobrou smlouvou se stavební firmou. Ta vám zároveň umožní reklamovat zjištěné nedostatky. Naproti tomu svépomocná výstavba zabírá neuvěřitelně mnoho času a energie a všechna starost je na vašich bedrech (závažnost toho si v první eufórii ze stavby rodinného domu asi nikdo nepřipustí s plnou vážností).

        Svépomocná výstavba je tradiční na vesnici. V případě, že se chcete pustit do takového formy stavby, postup velmi dobře zvažte. Danou problematiku si musíte nejen nastudovat, ale zabezpečit si i účast odborníků (přičemž shánění znalců a jejich koordinace bývají často náročné a zdlouhavé). Jen díky nim však získáte povolení a atesty (například na elektrické instalace či plyn), bez kterých příslušný stavební úřad nevydá kolaudační rozhodnutí. Na to, aby byl rodinný dům postavený přesně podle projektu a bez technologických chyb, potřebujte též stavebního mistra, autorský a stavební dozor. Ještě před realizací stavby je potřebné stanovit předběžné propočty nákladů na jednotlivé kroky (hrubá stavba, zateplení atd.). Nevhodné šetření na hrubé stavbě, kvalitní izolaci, zateplovacím fasádním systému, vytápěcím systému, stavebním materiálu, síle stěn či izolačních oknech vám dodatečně při užívání stavby navýší provozní náklady o desítky tisíc korun ročně. Takže to, co prvoplánově ušetříte při výstavbě, proplatíte později (hlavně na topení a dodatečných úpravách).

        Pokud se rozhodnete pro stavební firmu, současný stavební trh vám v této oblasti nabízí množství kvalitních společností, nestejně tak se na něm pohybují i neseriozní podnikatelé., Proto byste měly být při výběru stavební firmy maximálně opatrní a obezřetní. Je těžké vybrat si na základě „náhodného výběru“, je lepší získat reference od známých, kteří před časem prošli vlastní zkušeností s výstavbou rodinného domu nebo pokud je na to příležitost, osobně navštivte už postavené rodinné domy, resp. Vzorové domy (tuto možnost už nabízí vícero stavebních a dodavatelských firem). Ideální je vytipovat si několik stavebních firem a ty oslovit jak na osobní střetnutí ( na kterém se vám budou věnovat podle vašeho očekávání), tak i na vypracování cenové nabídky. Už při prvních konzultacích a vybranými firmami se ptejte, či jsou schopné plně vyhovět vašim požadavkům na čas, finance a základní vybavení výstavby. Umět si vybrat nejlepší cenovou nabídku bývá často komplikované. Všeobecně platí, že nejvhodnější je střední cesta: nebrat nejnižší ale ani nejvyšší cenovou nabídku. Nejnižší cenová nabídka bývá úmyslně podhodnocená, což vás při samotné výstavbě vyjde o mnoho dráž, než je napsané ve smlouvě. V nejvyšší cenové nabídce si zase stavební firma započítala i to, co reálně nevykoná. Seriózní stavební firma by vám měla v rámci dohodnuté smlouvy o dílo garantovat i kvalitu stavby na dva až tři roky, jako i bezplatný zákaznický servis.

        Velmi důležité je proces výstavby nasmlouvat. Určitě byste se neměli spoléhat na vzory smluv, získané z nabízených zdrojů, a měly byste se obrátit na právníka (poplatek za jeho právní služby je při celkových výdajích na stavbu rodinného domu zanedbatelný a vy máte jistotu, že vás smlouva se stavební firmou uchrání před všemi případnými těžkostmi). Se všemi podrobnostmi smlouvy vás obeznámí právník, takže tu jen stručně. Ve smlouvě musí být zapsané : osobní údaje firmy a investora (vás), stavební materiál, jeho ceny, jako i celková cena za stavební práce, způsob úhrad (splátkový kalendář) určení záručních podmínek pro případné chyby díla s povinností jejich odstranění, termín odevzdání stavby, sankce za nedodržení termínu odevzdání stavby.

Na vrch strany na vrch stránky