Více než 1106 projektů

Nejkompletnější cihelný systém pro hrubou stavbu a jeho výhody

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. , Největší český výrobce cihelných produktů, dodává na trh kompletní systém na hrubou stavbu: cihly, stropy, komíny i keramické překlady, vhodné na výstavbu energeticky úsporných rodinných i bytových domů.

Budova postavená ze stavebních komponentů jednoho výrobce dosahujelepší tepelně izolační parametry. Díky kompletnosti stavebního systému je zajištěna eliminace tepelných mostů a jednoduchá realizace detailů nna stavbě. Předchází se chybám a následným poruchám, jejichž odstranění bývá složité a finančně náročné.

Nejlepší cihly na trhu

Najvýraznejší posun pri obvodových murivách v posledných rokoch nastal najmä pri zlepšovaní tepelnotechnických vlastností tehál.

Například cihly HELUZ Family 2in1 obsahují tepelný izolant, kterým jsou patentovaným způsobem plněné. V dutinách této řady cihel se nachází kuličkový polystyren, který zlepšil tepelněizolační parametry cihly o 40%, ale zároveň zůstává paropropustný, takže se ve zdivu nedrží vlhkost.

Co se týče vlastností v porovnání s dodatečnou tepelnou izolací, jsou váhy jednoznačně nakloněny ve prospěch cihel s integrovanou tepelnou izolací. Cihly HELUZ Family 2in1 o šířce 500 mm, dosahují vynikající hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,11 W / m2K, což se vyrovná polystyrénové izolaci o tloušťce 36 cm. Obvodové zdivo z těchto cihel se už nezatepluje, stačí na něj aplikovat vhodnou omítku. Ve srovnání se zdivem s kontaktním zateplením nemá problémy se šířením vlhkosti v konstrukci domu, ani s usazováním plísní a řas, je mechanicky odolnější, trvanlivější i ekonomicky výhodnější.

Velká variabilita stropní konstrukce

Při stavbě domu stavebníci oceňují velkou variabilitu a možnost ruční montáže, která je realizovatelná při skládaném stropu z nosníků a vložek HELUZ MIAKO. Druhým systémem jsou keramobetonové panely HELUZ pro strop s okamžitou únosností a rychlou pokládkou pomocí jeřábu. Stropní systémy HELUZ jsou kompatibilní se zdicím systémem a není třeba komplikovaně řešit konstrukční detaily. Vyznačují se vysokou požární odolností, dobrou neprůzvučností a díky výborné akumulaci tepla a schopnosti plynule přijímat a uvolňovat vlhkost, přispívají k většímu komfortu bydlení.

Kvalitní cihlový komín

Komínové systémy HELUZ obsahují veškeré prvky a příslušenství potřebné pro správné fungování komínu.

Díky unikátním cihelným tvarovkám jsou komínové systémy HELUZ vhodné pro cihlové stavby, i pro stavby z jiných materiálů. Samotná realizace je v porovnání s komíny jiných výrobců kvůli praktickým rozměrům a nižší hmotnosti tvarovek rychlejší a jednodušší.

Nabídka komínů HELUZ je tak široká, že je možné navrhnout a sestavit komín na míru pro každou stavbu. I pro nízkoenergetické a pasivní domy, které mají specifické požadavky.

Žaluziové a roletové překlady HELUZ

Na řešení překladů nad otvory v obvodovém zdivu nabízí HELUZ unikátní řešení. Tím je nosný žaluziový a roletový překlad, jehož součástí je tepelná izolace a schránka na osazení venkovních stínících systémů. Použití tohoto překladu ušetří čas při výstavbě, protože jde o kompletní výrobek, který se jen osadí na zdivo ostění otvoru. Výhodou žaluziových a roletových překladů HELUZ je i to, že vnější stínicí systémy lze nainstalovat až po úplném dokončení stavby, kdykoliv v průběhu jejího užívání. Kvalitní stínící technika namontovaná do překladu dokáže v létě účinně zabránit přehřívání místností, v zimě snížit tepelné ztráty budovy a lépe zabezpečit stavbu proti násilnému vniknutí.

Závěr

Komplexnost systému je při stavbě důležitá z několika hledisek. Komplexní stavební systém umožňuje rychlou, jednoduchou a v konečném důsledku i levnější výstavbu. Konečně, použitím stavebních komponentů jednoho výrobce se jednoduše docílí lepší vlastnosti celé stavby.

Infolinka: 0800 212 213 , www.heluz.cz

HELUZ

Osazený nosný překlad HELUZ pro rolety a žaluzie              strop HELUZ MIAKO

Ukládání keramických panelů HELUZ              Broušený cihelný blok HELUZ Family 50 2in1

HELUZ komin new              DOPLNKY 2IN1

Na vrch strany na vrch stránky